5 Μαρ 2013

Ορίζοντα για προγραμματισμό προσφέρει στους αγρότες η νέα ΚΑΠ


Ανοίγει για τα καλά το παιχνίδι στον αγροτικό χώρο με βάση τις επιλογές στις οποίες δείχνει να καταλήγει η Ελλάδα αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, στο βαθμό που επικρατήσει το σενάριο που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η Agrenda.

Με βάση το μοντέλο της περιφεριφερειοποίησης θα ισχύσουν δύο κατηγορίες δικαιωμάτων, τα στρεμματικά για τους γεωργούς
στα 38,5 ευρώ και τα εκτατικά για τους κτηνοτρόφους στα 23,7 ευρώ.
Συνοπτικά το περίγραμμα των επιλογών έχει ως εξής:

● Η εφαρμογή της αναθεωρημένης ΚΑΠ κινείται με ένα χρόνο καθυστέρηση και, αντί για την περίοδο 2014-2020, καλύπτει την περίοδο 2015-2021.

● Η ισχύς των ιστορικών δικαιωμάτων παρατείνεται κατά ένα χρόνο (2014), χρονιά κατά την οποία ωστόσο οι υφιστάμενες ενισχύσεις θα υποστούν μια οριζόντια περικοπή της τάξεως του 10-15% προσαρμοζόμενες στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε.

● Η μετάβαση στο νέο καθεστώς ενισχύσεων θα είναι ολοκληρωτική και όχι μεταβατική, επομένως οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο σύνολό τους από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

● Με βάση το μοντέλο της περιφεριφερειοποίησης θα ισχύσουν δύο κατηγορίες δικαιωμάτων, τα στρεμματικά για τους γεωργούς στα 38,5 ευρώ και τα εκτατικά για τους κτηνοτρόφους στα 23,7 ευρώ.

Στις παραπάνω ενισχύσεις ενσωματώνονται η βασική ενίσχυση και το λεγόμενο πρασίνισμα, ενώ ένα μικρό περιθώριο για αύξηση των αντίστοιχων ποσών προκύπτει από τους ειδικούς φακέλους των Νέων Γεωργών (1%), των φυσικών περιορισμών (3%), των συνδεδεμένων ενισχύσεων (7%) και του Εθνικού Αποθέματος (3%).

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο βοσκότοπος που απαιτείται για την κατοχύρωση ενός δικαιώματος στην περίπτωση εκτροφής Μεγάλων Μονάδων Ζώων (αγελάδες, ίπποι κ.ά.) είναι στα 10 στρέμματα, ενώ στην περίπτωση των αιγοπροβάτων η σχέση διαμορφώνεται στο 1/6 (1 ΜΜΖ=6 αιγοπρόβατα).Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου